Introductie
Sinds zondag 15 maart 2020 zijn de deuren van CrossFit Energy gesloten geweest in verband met de maatregelen van de Nederlandse overheid omtrent het COVID-19 virus. Op woensdag 6 mei jl hebben wij van Premier Mark Rutte te horen gekregen dat de sportactiviteiten voor volwassenen (18+) weer kunnen plaatsvinden vanaf maandag 11 mei 2020. Om deze lessen op een veilige manier op te starten zowel voor onze coaches, leden en ouders van de kinderen hebben wij deze protocollen opgesteld, het is de bedoeling dat een ieder zich hier aan houdt. Wij vragen u/je dus ook om dit bericht aandachtig door te lezen. Bij nieuwe informatie of maatregelen zullen wij dit bericht aanpassen/aanvullen.

CrossFit Energy
1. Alle lessen voor de kids, teens en volwassenen worden buiten georganiseerd.
2. De lessen voor de kids en teens worden gegeven bij de hockeyvereniging.
3. De kinderen kunnen worden afgezet en opgehaald worden, voor de hekken.
4.Voor de coaches en kinderen die op de fiets komen, zijn er zones in het fietsenrek waar zij hun fiets kunnen plaatsen waarbij de anderhalve meter wordt gewaarborgd.
5.a Voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de locatie, de gebruikte attributen en contactoppervlakten schoon te houden. a. Er is voldoende tijd tussen de lessen voor instructeurs om alle gebruikte attributen en contactoppervlakte schoon te maken (15min).
b. Er zijn voldoende schoonmaak- en desinfecteermiddelen voor coaches om deze werkzaamheden te verrichten. c. Er zijn voldoende veiligheidsmiddelen (zoals bijvoorbeeld handschoenen) voor de coaches. d. Het delen van gebruikte attributen tijdens de lessen is niet toegestaan. e. Het aanraken van coaches en leden is niet toegestaan. f. Het gebruik van attributen wordt geminimaliseerd tot één tot twee attributen per lid.
6. Kleedkamers, douches, toiletten zijn gesloten.
7. Het is niet toegestaan om te blijven kijken of te wachten bij de locatie.
8. Gevonden voorwerpen zoals handdoeken en drinkflessen dienen na het vinden te worden weggegooid.
9. Deze protocollen zijn op de website terug te vinden. (NOC/ NSF)
10. Indien deze protocollen worden aangevuld, dient dit te worden gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Coaches
1. Houd anderhalve meter afstand met de leden a. Bij de Teens (vanaf 13 jaar) en volwassenen (18+) is het ook van belang om als coaches te zorgen dat zij anderhalve meter van elkaar houden.
3. Geen fysiek contact met anderen te allen tijde.
4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
5. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk.
6. Was je handen vaak en goed. a. Volg de instructies die aanwezig zijn op de locatie. b. Doe dit zodra je op de locatie aankomt. c. Doe dit voor en na elke les. d. Doe dit voor en na eten of drinken. e. Doe dit na elk toiletbezoek. f. Doe dit na het schoonmaken van gebruikte attributen of contactoppervlakten.
7. EHBO en een AED zijn te allen tijde beschikbaar en liggen niet achter slot en grendel.
8. Desinfecteer alles wat je hebt gebruikt na het volbrengen van een les, taak of andere verplichting.
9. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan je manager: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
10. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan je manager: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
11. Stuur leden naar huis als zij één van de volgende symptomen hebben en neem eventueel contact op met ouder(s) : overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
12. De contactgegevens van ouder(s) / leden zijn up to date.
13. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
14. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Ouder(s) en/of verzorgende
1. Volg altijd de instructies van onze coaches op.
2. Hou anderhalve meter afstand met de coaches en andere deelnemers.
3. Zet uw kind(eren) af bij de aangegeven plek.
4. Haal uw kind(eren) op bij de aangegeven plek.
5. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
6. Blijf in de auto bij het afzetten en ophalen van uw kind(eren).
7. Indien uw kind(eren) met de fiets komen graag voor het hek afscheid nemen.
8. U kunt niet blijven op de locatie om te wachten tot de les voorbij is of om kinderen te ondersteunen.
9. Help uw kind(eren) thuis met het wassen van de handen voor en na een bezoek aan ons.
10. Zorg dat de meegenomen spullen naar de locatie zoals drinkflessen en handdoeken ook mee naar huis gaan.
11. Hou uw kind(eren) thuis als één van de volgende symptomen aanwezig zijn en laat dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
12. Hou uw kind(eren) thuis als één van de volgende symptomen aanwezig zijn bij iemand uit uw huishouden en laat dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
13. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Deelnemers tot en met 12 jaar
1. Volg altijd de instructies van onze instructeurs op.
2. Hou anderhalve meter afstand met de coaches.
3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet.
4. Ga omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek.
5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt.
6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
7. Raak anderen niet aan als het niet nodig is.
8. Deel je trainingsattributen niet met andere leden.
9. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders.
10. Bij de aangegeven plek word je opgewacht en meegenomen door een coach naar het gebied waar je gaat trainen.
11. Indien je met de fiets komt word je opgewacht en meegenomen door een coach naar het gebied waar je gaat trainen.
12. Bij de aangegeven plek word je overgedragen aan je ouder(s) als de les voorbij is.
13. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
14. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
15. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
16. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Deelnemers 13 tot en met 17 jaar
1. Volg altijd de instructies van onze coaches op.
2. Hou anderhalve meter afstand met de coaches en de andere leden.
3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet.
4. Ga omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek.
5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt.
6. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
7. Raak anderen niet aan.
8. Deel je trainingsattributen niet met andere leden.
9. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders.
10. Bij de aangegeven plek word je opgewacht en meegenomen door een coach naar het gebied waar je gaat trainen.
11. Indien je met de fiets komt word je opgewacht en meegenomen door een coach naar het gebied waar je gaat trainen.
12. Bij de aangegeven plek word je overgedragen aan je ouder(s) als de les voorbij is.
13. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
14. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
15. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
16. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Deelnemers 18+
1. Volg altijd de instructies van onze coaches op.
2. Hou anderhalve meter afstand met de coaches en de andere deelnemers.
3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet.
4. Ga omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek.
5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt.
6. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
7. Bij de aangegeven “wachtruimte” in de buurt van het trainingsgebied word je opgewacht en meegenomen door een coach voor het beginnen van de les.
8. Bij de aangegeven “exit” verlaat je het trainingsgebied zodra de les is afgelopen en verlaat je de locatie direct.
9. Raak anderen niet aan.
10. Deel je trainingsattributen niet met andere leden.
11. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders.
12. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
13. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
14. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
15. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Met vriendelijke groet,

Team CrossFit Energy